angle-left Ông NGUYỄN CƯ được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin TNHH MTV

           Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 82/QĐ-UBND-TC về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin TNHH MTV; thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

           Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020./.

Sở Nội vụ