angle-left Ông LÊ VĂN CỬA được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố

Ngày 04 tháng 11 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký Quyết định số 219/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Lê Văn Cửa, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Ông Lê Văn Cửa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,8 kể từ ngày được bổ nhiệm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv