angle-left Ông HỨA QUỐC HƯNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố

      Ngày 10 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 170/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

     Ông Hứa Quốc Hưng được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,1 kể từ ngày được bổ nhiệm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv