angle-left Ông HOÀNG SONG HÀ được điều động và bổ nhiệm giữ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

        Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 203/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

       Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv