angle-left Ông ĐẶNG PHÚ THÀNH được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng

      Ngày 10 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 169/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Đặng Phú Thành, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng giữu chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

     Ông Đặng Phú Thành được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,8 kể từ ngày được bổ nhiệm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv