angle-left Linh mục NGUYỄN THỚI HÒA

- Linh mục Hạt trưởng Hạt Xóm Chiếu kiêm Chánh xứ giáo xứ Xóm Chiếu 
- Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh 
Ứng cử viên Đại biểu HĐND Thành phố Khóa VII (Nhiệm kỳ 2004 - 2009) 
Bầu cử ngày 25 tháng 4 năm 2004 
Đơn vị bầu cử số : 21

Ông NGUYỄN THỚI HÒA sinh ngày 03 tháng 3 năm 1935, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư ngụ tại số 92B/20 Bis, đường Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
      Từ năm 1940 đến năm 1962: Ông học trung học, Đại chủng viện Thánh Giuse, Đại học Văn khoa và được phong Linh mục tháng 4 năm 1962.
      Từ năm 1962 đến năm 1965: Ông dạy học tại Chủng viện Thánh Giuse, đường Tôn Đức Thắng, Quận 1.
      Từ năm 1965 đến năm 1975: Ông dạy học và là Hiệu trưởng Trường Chí Thiện, Quận 5. Giám đốc Giáo dục Công giáo địa phận Sài Gòn, Thư ký Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Tư thục Việt Nam.
      Từ năm 1975 đến năm 1976: Ông dạy học và là Hiệu trưởng Trường Nguyễn Bá Tòng, Quận 1.
      Từ năm 1976 đến năm 1990: Ông là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, Chánh xứ Nhà thờ Đức Bà Hòa Bình và Nhà thờ Đức Bà Fatima Quận 1, Ủy viên Ủy ban Vận động Công giáo và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố, Đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận 1 (Khóa 5).
      Từ năm 1996 đến nay: Ông là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Quận 4 nhiệm kỳ 7, 8, 9. Tổ trưởng Tổ Đoàn kết Công giáo rồi Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo. Linh mục Hạt trưởng Hạt Xóm Chiếu kiêm Chánh xứ Giáo xứ Xóm Chiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố.
      Ông NGUYỄN THỚI HÒA là Đại biểu HĐND Quận 1, Khóa 5.
      Trong quá trình công tác, ông được tặng thưởng: Huy chương “Vì sự nghiệp đoàn kết toàn dân”; Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Trung ương; Bằng khen và giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và nhiều bằng khen, giấy khen khác của Quận 1, Quận 4.
      Ông NGUYỄN THỚI HÒA được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa VII, đơn vị bầu cử số 21 - Quận Tân Phú.

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TP HỒ CHÍ MINH

Nguồn: Khác