angle-left Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình hành động số 18 – CtrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030

Sáng ngày 30/10/2020, tại Hội trường Thành phố, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình hành động số 18 – CtrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030.

Đến tham dự có: ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính-Bộ Nội vụ; ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thưởng trực Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố, lãnh đạo các Ban Đảng trực thuộc Thành ủy, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường-xã-thị-trấn và các cơ quan báo chí

Chương trình CCHC tại Thành phố đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ; góp phần chung vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố; nâng cao ý thức và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức

Tại Hội nghị, bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động số 18-CtrHĐ/TU của Thành ủy và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2010 - 2025, 2016 - 2020, Thành phố xác định trọng tâm cải cách hành chính là: (I) Cải cách thể chế và thủ tục hành chính; (II) Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, (III) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động CCHC.

Kết quả chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính được tính chung cho tất cả 26 tiêu chí đánh giá, tính trên toàn địa bàn Thành phố là 82,33%, đạt mục tiêu theo Chương trình tổng thể của Thành phố là trên 80% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn Thành phố.

Các mô hình, giải pháp tiêu biểu

Một số đơn vị tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính như Cục Thuế Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 12, Công an Thành phố, Sở Y tế Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã trình bày các tham luận chuyên đề để chia sẽ các mô hình hay, cách làm sáng tạo tại các cơ quan, đơn vị cũng như đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Chỉ đạo của Bộ Nội vụ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu về đổi mới sáng tạo với nhiều đề án, mô hình, ứng dụng công nghệ thông tin giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của lãnh đạo và hiệu quả làm việc của công chức. một số mô hình mà Bộ Nội vụ đánh giá là có thể nhân rộng ra cả nước, như Bình Thạnh trực tuyến, phòng họp không giấy, liên thông điện tử trong lĩnh vực đất đai…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cũng đề nghị Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố sớm tham mưu một chương trình thay thế Chương trình hành động số 18 – CtrHĐ/TU cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố trong giai đoạn tới; thường xuyên tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, trong đó lưu ý mời các chuyên gia để tham gia góp ý, phản biện.

Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố tiếp thu các ý kiến chỉ đạo này. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, khắc phục tồn tại, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu xác định công tác CCHC phải gắn với các giải pháp cụ thể, có tính nhân rộng, áp dụng lâu dài, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin; tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân tham mưu bổ sung, điều chỉnh các giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải là một “đại sứ” CCHC, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân…

Dịp này, UBND Thành phố đã tặng bằng khen cho 104 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020./.

dthdung.snv