angle-left Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định, Quy chế làm việc (mẫu)

                 Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình, Quyết định, Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận; Tờ trình, Quyết định, Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường (đính kèm):

 

vhphuong.snv