angle-left bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5.

Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 đối với bà Trương Minh Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5.

nvthao.snv