angle-left Bà NGUYỄN VIỆT HÒA được điều động và bổ nhiệm giữ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV

     Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 196/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

    Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv