angle-left Bà HUỲNH THỊ TUYẾT NHUNG miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

         Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 59/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020./.

Sở Nội vụ