angle-left 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP
Số kí hiệu: 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Tài liệu đính kèm:
Thông tư số 55.doc