angle-left 305/HD-SNV
Số kí hiệu: 305/HD-SNV
Người ký:
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Thành phố
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 26/01/2015
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Hướng dẫn về công tác thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, giao nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tại các cơ quan, tổ chức
Tài liệu đính kèm: