angle-left 15/2011/TT-BNV
Số kí hiệu: 15/2011/TT-BNV
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 11/11/2011
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy
Tài liệu đính kèm:
TT15.2011.TT-BNV.pdf