angle-left 14/2011/TT-BNV
Số kí hiệu: 14/2011/TT-BNV
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 08/11/2011
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn
Tài liệu đính kèm: