angle-left 13/2011/TT-BNV
Số kí hiệu: 13/2011/TT-BNV
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 24/10/2011
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ Quy định thời han bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tài liệu đính kèm:
TT 13.2011.BNV.pdf