angle-left 12/2010/TT-BNV
Số kí hiệu: 12/2010/TT-BNV
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 26/10/2011
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy
Tài liệu đính kèm:
12-2010-TT-BNV.pdf