angle-left 08/2004/TT-BNV
Số kí hiệu: 08/2004/TT-BNV
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 19/02/2004
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 08/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội Vụ Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm