angle-left 07/2010/TT-BCA
Số kí hiệu: 07/2010/TT-BCA
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 05/02/2010
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP
Tài liệu đính kèm:
07-2010-TT-BCA[1].pdf