angle-left 04/2006/TT-BNV
Số kí hiệu: 04/2006/TT-BNV
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 11/04/2006
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp.
Tài liệu đính kèm:
TT04-2006-BNV.doc