angle-left 03/2010/TT-BNV
Số kí hiệu: 03/2010/TT-BNV
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 29/04/2010
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy.
Tài liệu đính kèm:
Thong tu so 03.PDF