angle-left 02/2010/TT-BNV
Số kí hiệu: 02/2010/TT-BNV
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 02/2010/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
Tài liệu đính kèm:
Thông tư số 02.pdf