angle-left 01/2011/TT-BNV
Số kí hiệu: 01/2011/TT-BNV
Người ký:
Loại văn bản: Thông tư - Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 19/01/2011
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Tài liệu đính kèm:
Thong tu so 01.pdf