angle-left Điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định về điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

nvthao.snv