angle-left Điều động cán bộ, công chức

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định về việc điều động ông Huỳnh Hồng Thanh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

nvthao.snv