angle-left Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

Phục vụ Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần XI

Thực hiện Công văn số 4849/BNV-CCHC ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nội vụ về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Công văn số 16/VPBCĐCCHC ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về tăng cường cung cấp tin cho Bản tin điện tử CCHC và Kế hoạch số 07-KH/TBTCPV ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI về tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố) đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả đạt được của Chương trình hành động số 18-CtrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

2. Cung cấp thông tin, viết tin, bài với nội dung phản ánh những hoạt động, kết quả, các mô hình, điển hình tốt trong CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình về gửi về Sở Nội vụ, để Sở Nội vụ tổng hợp, gửi thông tin về Bản tin điện tử CCHC của Chính phủ[1]. Các tin, bài yêu cầu ngắn gọn, không quá 03 trang giấy A4, gửi về Sở Nội vụ (Phòng CCHC) kèm file điện tử vào email cchc.snv@tphcm.gov.vn.

Sự tích cực tham gia của các cơ quan, đơn vị sẽ góp phần phổ biến thông tin về các kết quả CCHC của Thành phố Hồ Chí Minh trong cả nước cũng như là nguồn tư liệu quý giá để Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu các giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành để đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC trên địa bàn Thành phố.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai, thực hiện.

Đính kèm Công văn số 4078/SNV-CCHC./.


[1] Nội dung các Bản tin được Sở Nội vụ đăng tải hàng tuần trên trang web: https://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn (Chuyên mục cải cách hành chính).

dthdung.snv