Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi bổ sung các thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa để giải quyết cho các nhân và tổ chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện

              Ngày 18 tháng 1 năm 2012, Ùy ban nhân dân huyện Củ Chi đã ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc bổ sung các thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa để giải quyết cho cá nhân và tổ chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi bổ sung 53 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện.
             1. Phòng Lao động- Thương Binh-Xã hội (06 TTHC):
              - khai trình sử dụng lao động
              - hội đồng hòa giải
              - nội quy lao động
              - thỏa ước lao động
              - báo cáo tăng giảm lao động
              - thang lương bảng lương

            2. Phòng Tư pháp (05 TTHC):
            - Thay đổi, cải chính hộ tịch, cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
            - Cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc
            - Cấp lại bản chính giấy khai sinh
            - Xác định lại dân tộc
            - Xác định lại giới tính

            3. Phòng Y tế (37 TTHC): 
             Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (16 TTHC):
            - xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng chỉ hành nghề y tư nhân
            - xác nhận gia hạn; đổi; cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân
            - xác nhận hồ sơ cấp mới; gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.
            - Xác nhận hồ sơ xin cấp; gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân.
            - Xác nhận hồ sơ cấp lại; đổi Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân
            - Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, y học cổ truyền tư nhân
            - Xác nhận hồ sơ cấp mới, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
            - Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm, hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
            - Xác nhận hồ sơ cấp phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo (cá thể-Phòng khám chuyên khoa)

            Lĩnh vực Dược (21 TTHC)
             - Xác nhận hồ sơ cấp, gia hạn, cấp lại , đổiGiấy chứng chỉ hành nghề dược
             - Xác nhận hồ sơ cấp, gia hạn, đề nghị cấp lại , đổi Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân
             - Xác nhận hồ sơ cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
             - Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất.
             - Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ-loại hình cá thể)
             - Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi người quản lý chuyên môn về dược
             - Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát
             - Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh
             - Xác nhận hồ sơ đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
             - Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ-loại hình cá thể)
             - Xác nhận đơn chuyển địa điểm hành nghề dược
             - Xác nhận hồ sơ Cấp giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở đã có; chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân)
             - Xác nhận hồ sơ bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

             4. Phòng Giáo dục-Đào tạo (05 TTHC)
             - Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
             - Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
             - Điều chỉnh bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
             - Công nhận Ban giám hiệu trường mầm non tư thục
             - Công nhận Ban giám hiệu trường tiểu học tư thục.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục