Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Trách nhiệm và tinh thần tiến công

Cải cách hành chính là một trong sáu nội dung chương trình mang tính đột phá được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra cho giai đoạn 2011-2015, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn, gắn với mô hình chính quyền đô thị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện tổng thể công tác cải cách hành chính với nhiều nội dung: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật với đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước… Được các ngành, sở, UBND các quận - huyện, phường - xã tập trung triển khai thực hiện cụ thể và thu được những kết quả bước đầu, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho đầu tư phát triển, được dư luận đồng tình, ghi nhận.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều mặt hạn chế, thiếu đồng bộ, chưa đủ mạnh; thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai… vẫn còn bị người dân kêu ca; kỷ luật, kỷ cương ở một số bộ phận thuộc cơ quan quản lý Nhà nước còn lỏng lẻo; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có tiến bộ hơn, số đông tận tụy với công việc, giải quyết công vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thì vẫn còn hiện tượng nhũng nhiễu, né tránh, sợ trách nhiệm, thờ ơ trước những bức xúc của doanh nghiệp, người dân…
Điển hình như có trường hợp, chỉ cần thủ tục thỏa thuận địa điểm xây dựng (chưa tính đến khâu phê duyệt dự án) công trình cấp bách, đã phải mất hơn 100 ngày, trong khi thời gian thi công không tốn hơn 25 ngày. Trường hợp khác, xin được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất do đầu tư xây dựng trường học, đã hơn 24 tháng trôi qua vẫn chưa được trả lời chính thức, do phải chuyển hồ sơ lòng vòng, xin ý kiến nhiều nơi và vì còn ý kiến khác nhau…
Đó là hai trường hợp cá biệt nhưng rõ ràng đã không thể hiện đúng tinh thần đột phá trong nhiệm vụ cải cách hành chính đặt ra và hẳn nhiên trên thực tế con số không chỉ dừng lại ở đó.
Thế nên, điều cần thiết nhất như chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố là phải hết sức cầu thị, lắng nghe, quyết liệt vào cuộc của tất cả mọi người, nhất là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải rà soát lại các khâu, phát hiện những bất cập, tắc trách trong quá trình thụ lý, giải quyết công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền; xây dựng nền nếp quản trị chất lượng hành chính công, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các bộ phận, giữa các cơ quan giải quyết các trường hợp vướng mắc được nhanh, gọn, hiệu quả, góp phần quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2012.
( Nguồn: Nguyễn Thành Tài- sggp.org.vn)

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục