Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Thành phố ban hành Quyết định công bố Chỉ số đánh giá công tác Cải cách hành chính năm 2015 của các sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

          Ngày 02 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND công bố Chỉ số đánh giá công tác Cải cách hành chính năm 2015 của các sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

           Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2015, đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế (đã nêu trong phụ lục) để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính tại đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

         Theo đó, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện cụ thể như sau:

         - Đối với khối Sở - ngành: 04 đơn vị đạt loại Tốt - A1(Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố); 04 đơn vị xếp loại Tốt - A2 (Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư); 02 đơn vị đạt loại Tốt - A3 (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và 09 đơn vị đạt loại Khá (Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra Thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch).


           - Đối với khối Quận - huyện: 11 đơn vị xếp loại Tốt - A1 (Quận 1, Quận 4, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, Quận 10, quận Thủ Đức, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 7, huyện Cần Giờ); 12 đơn vị xếp loại Tốt - A2 (Quận 2, Quận 11, Quận 9, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, Quận 8, quận Tân Phú, huyện Hóc Môn, Quận 12, quận Gò Vấp) và 01 đơn vị xếp loại Tốt - A3 (huyện Bình Chánh)./.
 

            Xem toàn văn nội dung Quyết định theo đường dẫn sau:

           Quyết định 848/QĐ-UBND

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục