Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Cải cách hành chính

Chiều ngày 04 tháng 4 năm 2019, UBND Thành phố tổ chức buổi họp đánh giá tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố quý II-2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2019. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá về CCHC và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội”, đề nghị:

- Các sở, ngành, quận, huyện cần có sự thay đổi quyết liệt nhằm tạo sự chuyển động mạnh mẽ trong quá trình thực hiện công tác CCHC, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện 19 nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy giám sát và 10 Đề án trọng tâm năm 2019 của Thành phố;

- Sở Nội vụ tập trung tham mưu quy trình phối hợp giải quyết hồ sơ hành chính giữa sở, ngành, quận, huyện; đánh giá hiệu quả việc thực hiện ủy quyền 85 đầu việc cho các sở ngành, quận huyện, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện; xây dựng dự thảo phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các dự án chậm triển khai;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức kế hoạch xúc tiến đầu tư; sơ kết chương trình kích cầu đầu tư, chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp

- Sở Xây dựng siết lại công tác cấp phép xây dựng để hạn chế công trình vi phạm, hoàn chỉnh đề án đưa thanh tra xây dựng về địa phương để tăng tính hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra;

- Sở Giao thông vận tải chuẩn bị điều chỉnh tổng mức dự toán đầu tư tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương, đẩy nhanh tiến độ đầu tư khép kín đường vành đai 2, tính toán phát triển vận tải hành khách công cộng

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm nhận định các cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển động nhưng chưa có sự chuyển biến rõ ràng. Do đó, Sở Nội vụ sẽ trình UBND Thành phố ban hành Quy chế đánh giá phân loại CBCC để hưởng thu nhập tăng thêm theo hướng siết lại việc đánh giá, người được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải thực sự tiêu biểu, người hoàn thành nhiệm vụ được hưởng thu nhập tăng thêm phải khác với người không hoàn thành./.

Danh mục Danh mục