Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Hiện đại hóa hành chính thành phố năm 2011.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm trong quản lý hành chính nhà nước tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong quản lý hành chính nhà nước địa phương :
Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố tiếp tục phát triển. Trang thông tin điện tử thành phố được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là trang web đứng đầu về mức độ truy cập và cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến trong số các trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Hoàn chỉnh trang điện tử thành Trang thông tin dịch vụ công trực tuyến của thành phố, có nguồn thông tin được tích hợp và liên thông từ nhiều hệ thống nhất trong cả nước
Hệ thống “Một cửa điện tử” hiện có 6 sở - ngành và 24 quận huyện tham gia cung cấp thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ cho công dân trên 7 lĩnh vực, tác động tích cực đến cải cách hành chính của thành phố.  Đồng thời, việc triển khai hệ thống “Một cửa điện tử” trên điện thoại di động trên cơ sở ứng dụng mạng 3G bước đầu cũng đã phát huy hiệu quả tạo thuận lợi để người dân có thể tra cứu tình trạng hồ sơ hành chính mọi lúc mọi nơi.
Lần đầu tiên trong cả nước, Sở Thông tin và truyền thông đã áp dụng dịch vụ công cấp 4 trực tuyến (cấp cao nhất) để cấp phép qua mạng. Hạ tầng mạng thông tin của thành phố cũng được củng cố và tăng cường, hệ thống mạng đã kết nối đường truyền Metronet cho  465 điểm kết nối MegaWan và 24 đơn vị kết nối Metronet. Hệ thống thư điện tử đang hoạt động ổn định và được các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ công chức- viên chức sử dụng thông dụng hơn trước. Hệ thống đã cấp 10.624 hộp thư điện tử cho công chức.
Đến nay, tất cả các Quận - Huyện của thành phố đã có website. Số lượng website của Sở-Ban-Ngành, Quận-Huyện đã được xây dựng và tích hợp trên HCM Cityweb là 80. Các website giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công bố toàn bộ các quy trình, thủ tục hành chính hiện đang áp dụng tại các sở ngành, quận-huyện và thực hiện liên kết các phần mềm liên thông vào hệ thống để người dân tự tra cứu về tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính của mình theo số biên nhận hồ sơ hoặc theo mã vạch. Ủy ban nhân dân các quận-huyện đã đưa vào hoạt động hệ thống Kios tra cứu thông tin điện tử để người dân có thể tra cứu thông tin trực tiếp.
Thực hiện Chỉ thị số 897/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 2984/UBND-CNN ngày 22 tháng 6 năm 2011 về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo thông tin số. Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu Chỉ thị nêu trên và có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên trách của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ban cơ yếu Chính phủ… triển khai các biện pháp nghiệp vụ hữu hiệu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin số trên địa bàn thành phố.
Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại thành phố và quản lý, công bố cập nhật thông tin trên Hệ thống Quy định điện tử thành phố; Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2011 ban hành Quy chế sử dụng Chương trình phần mềm “Theo dõi việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố”. Qua sử dụng, phần mềm đã chứng tỏ chức năng quản lý tốt các kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho sở-ngành, quận-huyện thực hiện, báo cáo kết quả theo hạn định; giúp lãnh đạo, chuyên  viên và đơn vị quản lý, theo dõi tiến độ và trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện; quy chuẩn hóa việc truyền đạt và quản lý theo kết quả các kết luận chỉ đạo.
Thành phố đã triển khai mô hình liên thông kết nối hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho toàn thành phố. Mô hình này thực hiện việc kết nối liên thông văn bản, hồ sơ công việc từ Ủy ban nhân dân thành phố đến các sở ban ngành, quận-huyện nhằm hiện đại hóa nền hành chính thay thế dần văn bản giấy bằng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số.
Việc ứng dụng phần mềm tin học và đường truyền để truy cập và báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII và đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 tại thành phố Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực. Ủy ban nhân dân quận 1 đã thí điểm triển khai đánh giá chỉ số hài lòng người dân qua mạng tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, bước đầu được dư luận đồng tình .
- Dịch vụ công qua mạng:
+ Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: 1.140 dịch vụ
+ Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: 1.335 dịch vụ
+ Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 12 dịch vụ
+ Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 04 dịch vụ (cấp phép Họp báo, Cấp phép Hội thảo – Hội nghị có yếu tố nước ngoài, Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, Cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet).
- Cấp phép qua mạng:
+ Cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
+ Ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý hồ sơ qua mạng đối với cấp Chứng chỉ hành nghề, thủ tục hải quan, thủ tục thuế, quản lý hộ tịch, giải quyết khiếu nại tố cáo và trong các hoạt động tư pháp.
Các sở ngành ( Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra thành phố, Hải quan thành phố, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố,…) và Ủy ban nhân dân quận- huyện (quận 1, 2, 7, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Củ Chi …) tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước: đầu tư trang thiết bị và kết nối đường truyền MegaWan, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, các phần mềm Hệ điều hành trực tuyến, chữ ký điện tử bảo mật thông tin, quản lý công văn điện tử,… Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch xây dựng danh mục đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 06 Chương trình đột phá của Đảng bộ thành phố đề ra

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục