Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về kiện toàn Đoàn Kiểm tra liên ngành số 3 phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố

Ngày 11/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3842/QĐ-UBND về kiện toàn Đoàn Kiểm tra liên ngành số 3 phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra liên ngành số 3). Theo đó, Đoàn Kiểm tra liên ngành số 03 có 10 thành viên do Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Đoàn.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Kiểm tra liên ngành số 03:

Căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh động vật trong cả nước và các tỉnh thành xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả trên địa bàn Thành phố, Trưởng đoàn có trách nhiệm thông báo các thành viên của đoàn, triển khai hoạt động kiểm tra theo nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuần tra lưu động kết hợp kiểm soát tại 01 điểm ở khu vực Tây Nam Thành phố, giáp ranh các tỉnh miền Tây Nam Bộ trên các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 10, các tuyến đường dẫn ra vào cao tốc Trung Lương (trên các tuyến đường thuộc địa bàn tuần tra, kiểm soát của các Đội/Trạm Cảnh sát giao thông tham gia phối hợp).

2. Phối hợp với các Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông, các Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, giống thủy sản. Đồng thời, có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng cho các Đoàn kiểm tra khác khi có yêu cầu.

3. Được quyền dừng các phương tiện vận chuyển để kiểm tra việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, giống thủy sản; được quyền sử dụng đèn               ưu tiên cho các phương tiện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc,              gia cầm.

4. Tùy tình hình thực tế, Lãnh đạo các đơn vị có tên tại Điều 1 phân công nhân sự đơn vị tham gia đảm bảo hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành số 3.

5. Khi phát hiện vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, Đoàn Kiểm tra liên ngành số 3 tiến hành đưa tang vật, phương tiện vi phạm đến trụ sở thuộc một trong các lực lượng tham gia, thực hiện xử lý vi phạm theo quy định. Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì thiết lập hồ sơ vi phạm và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xảy ra vi phạm có trách nhiệm phối hợp trong xử lý (trong trường hợp cần thiết).

6. Trường hợp phát hiện vi phạm trong vận chuyển các hàng hóa khác (hàng gian, hàng giả, hàng cấm…) do lực lượng Quản lý Thị trường chủ trì tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

7. Các lực lượng tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành số 3 có trách nhiệm hỗ trợ cho đến khi xử lý xong vi phạm hoặc đưa tang vật, phương tiện vi phạm đến nơi thực hiện kiểm dịch lại hoặc đưa tang vật, phương tiện vi phạm đến kho, bãi để tạm giữ hàng hóa, phương tiện vi phạm theo quy định.

Danh mục Danh mục