Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B tại Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

             Hiện nay, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp vẫn còn lưu giữ 370 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B (là những tài liệu quan trọng làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách cho những người hoạt động cách mạng, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người tham gia kháng chiến) đã được thông báo, sưu tra địa chỉ và người thân, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, từ trần không còn người thân, gia đình hoặc đã thay đổi tên họ, nơi ở ngoài tỉnh Đồng Tháp… nên chưa tìm được để trao trả (kèm theo danh sách). Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp trân trọng thông báo tiếp tục đến quý Ông, Bà cán bộ đi B và thân nhân của cán bộ có tên trong danh sách nêu trên liên hệ với Trung tâm Lưu trữ lịch sử (theo địa chỉ: Số 08, đường Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 027 73871969) để được tổ chức giao, nhận hồ sơ, kỷ vật theo đúng quy định. 

Thông báo

Danh sách

Danh mục Danh mục