Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Sản phẩm đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 98 của Quốc hội của Sở Nội vụ Thành phố

 

Nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về “thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết, để thành phố bước sang một giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Hội thi thiết kế sản phẩm đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội với Chủ đề “Cam kết - Đổi mới - Hành động”.

Đồng chí Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông  phát biểu khai mạc (nguồn https://www.xaydungdang.org.vn).

Hưởng ứng phong trào và ý nghĩa của Hội thi, Sở Nội vụ Thành phố đã tham gia 02 bài dự thi thiết kế đồ họa về các nội dung chính trong Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, cũng như các nội dung quan trọng của các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch triển khai của Hệ thống chính trị thành phố, nhằm chung tay hành động, cụ thể hóa các vấn đề Nghị quyết đề ra. Tại Lễ tổng kết và trao giải, Sở Nội vụ được Ban Tổ chức trao Giải Khuyến khích cho 01 tác phẩm dự thi do đội thi thuộc Sở tham gia. 

- Hình ảnh nhận giải của Sở Nội vụ tại buổi Lễ tổng kết và trao giải -

Nội dung sản phẩm tuyên truyền đoạt giải Khuyến khích của Sở Nội vụ:

 1. Loại hình sản phẩm: Tờ rơi tuyên truyền
 2. Tên sản phẩm: Bảy mũi đột phá - Nâng tầm bộ máy - Tiến tới tương lai
 3. Cơ sở xây dựng ý tưởng: Điều 9 Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 9 gồm 07 khoản với nhiều chính sách đột phá trên lĩnh vực tổ chức, bộ máy, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế ủy quyền và mở rộng thẩm quyền cho một số cơ quan hành chính khác (ngoài cơ quan chuyên môn) trong tổ chức, quản lý quy hoạch, xây dựng.
 4. Mục tiêu:
 1. “4 dễ”: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ giám sát.
 2. Nghị quyết số 98/2023/QH15 trao cho Thành phố cơ hội được hiện thực hóa những “khát vọng” và thể hiện vai trò lịch sử của Thành phố trong giai đoạn từ nay đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị. Bộ máy của Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành “bánh lái” định hướng phát triển cho con thuyền đi tới.
 1. Nội dung chính:
 1. Mũi đột phá 1 - thành lập Sở An toàn thực phẩm: mô hình tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh gắn với mục tiêu giảm chồng chéo, thống nhất đầu mối quản lý về an toàn thực phẩm theo phương châm “01 việc chỉ giao cho 01 cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện”.
 2. Mũi đột phá 2 - bố trí đủ nhân sự lãnh đạo cấp huyện, cấp xã: bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã kịp thời cho các địa bàn trọng điểm, đông dân, khắc phục tình trạng quá tải, thiếu nhân lực quản lý.
 3. Mũi đột phá 3 - nâng tầm cán bộ, công chức ở cơ sở: đảm bảo đủ trình độ, năng lực và liên thông linh hoạt; xây dựng nguồn lực tại cơ sở đáp ứng công tác triển khai các nội dung quản lý nhà nước tại địa phương, thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
 4. Mũi đột phá 4 - mở rộng phạm vi ủy quyền: tăng cường phân cấp, ủy quyền, trao quyền hạn - tăng trách nhiệm cho cấp dưới trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò chủ động cho người đứng đầu.
 5. Mũi đột phá 5 - tăng thu nhập đi đôi với thu hút nhân lực chất lượng cao: tăng thu nhập gắn với đánh giá khách quan, minh bạch, “đúng người, đúng đối tượng, đúng chất lượng”. Đồng thời, Thành phố “trải thảm đỏ” thu hút nhân tài trong và ngoài nước về tham gia đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
 6. Mũi đột phá 6 - sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính: đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, cải cách hành chính, giảm bớt các quy trình, thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tại Thành phố.
 7.  Mũi đột phá 7 - mở rộng quyền hạn cho một số Ban Quản lý đặc thù: hoàn thiện cơ chế “một cửa tại chỗ” tại Ban Quản lý tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, năng lực cạnh tranh.

Đồ họa tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc Hội

(tác giả: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Danh mục Danh mục