Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

ra mắt Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Sở Nội vụ

Ngày 27/02/2023, Công đoàn cơ sở thành viên cơ quan Sở Nội vụ tổ chức lễ trao Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Sở nhiệm kỳ 2022-2024 cho 03 thành viên gồm:

     - Ông Phạm Văn Thời, Trưởng ban.

     - Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên.

     - Ông Phạm Công Hoài Vũ, Ủy viên.

 

 

Danh mục Danh mục