Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Danh mục Danh mục