Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Điều động công chức

Ngày 27 tháng 01 năm 2023, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Quyết định điều động bà Hồ Thị Mỹ Linh, Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

Danh mục Danh mục