Thư mời họp Thư mời họp

Quay lại

Thư mời góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3681/VP-VX ngày 19/5/2012 về việc giao Sở Nội vụ chủ trì lấy ý kiến các Sở ngành về dự thảo Tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, tổng hợp trình UBND TP để gửi Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ kính mời Lãnh đạo các đơn vị:

- Văn phòng UBND TP;

- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân;

- Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính; Sở Công thương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng;

- Sở Quy hoạch – Kiến trúc;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Giáo dục – Đào tạo;

- Sở Y tế; Thanh tra thành phố.

đến dự họp để trao đổi, thống nhất nội dung trước khi trình UBND TP xem xét quyết định:

Thời gian: lúc 08 giờ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2012 (thứ năm)

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ (lầu 3), số 86B Lê Thánh Tôn, quận 1.

Vì tính chất quan trọng của buổi họp, đề nghị các đơn vị chuẩn bị trước nội dung và đến tham dự đầy đủ đúng thành phần.

Tài liệu đính kèm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục