Thư mời họp Thư mời họp

Quay lại

Họp trao đổi về tiêu chí giao biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Nhằm từng bước đưa hoạt động quản lý công chức và biên chế vào nề nếp, có cơ sở khoa học; Sở Nội vụ kính mời Trưởng Phòng Nội vụ quận, huyện đến tham dự cuộc họp để trao đổi về một số tiêu chí giao biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Nội dung thư mời họp

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục