Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Quay lại

Triển khai thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác

        Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Sở đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác; nâng cao hiệu quả phát động công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực phong trào trồng và bảo vệ cây xanh, hoa kiểng để tăng mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại cơ quan, đơn vị.

vhphuong.snv

Danh mục Danh mục