Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Tổ chức triển khai Đoàn công tác nghiên cứu, học tập, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Kế hoạch số 2625/KH-SNV ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Sở Nội vụ về tổ chức Đoàn công tác nghiên cứu, học tập, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Bạc Liêu. 

Từ ngày 9 đến ngày 11/8/2023, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến và làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và tỉnh Bạc Liêu. Đoàn công tác gồm các thành viên đến từ Ban Dân vận Thành ủy, Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện các sở, ngành gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu phát triển, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố; đại diện các quận, huyện gồm Quận 1, 3, 11, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi và các đại diện phòng thuộc Sở Nội vụ gồm Phòng Cải cách hành chính, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên và Văn phòng Sở Nội vụ.

Đoàn công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Đoàn công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Trên cơ sở các tiêu chí thành phần, các chỉ số nội dung cần cải thiện của Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh đã được Tỉnh Bình Dương và Tỉnh Bạc Liêu chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về một số vấn đề, nội dung liên quan đến việc thực hiện các mô hình, giải pháp, sáng kiến về cách thức triển khai Chỉ số PAPI, cải thiện hiệu quả phục vụ Nhân dân của chính quyền địa phương, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Đầy - Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính - phát biểu tại buổi làm việc

Kết thúc chuyến công tác, Đoàn đã ghi nhận, nghiên cứu và thành viên đoàn sẽ tham mưu cho cơ quan, đơn vị và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh đề ra những giải pháp thiết thực cải thiện kết quả đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Phòng Cải cách hành chính

 

 

 

 

Danh mục Danh mục