Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2021

Ngày 22 tháng 3 năm 2021 tại Trung tâm Báo chí Thành phố, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2021 theo Kế hoạch số 1130/KH-SNV ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Sở Nội vụ.

Hội nghị có sự chủ trì của ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố và đồng chủ trì bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu là đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ban Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, Ban Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố, thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện. Thành phần tham dự chính khoảng 130 đại biểu (trong đó có 20 đại biểu là đại diện các báo, đài Thành phố và Trung ương) bao gồm: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố; đại diện các cơ quan báo, đài Thành phố và Trung ương.

Hội nghị đã Thông cáo báo chí Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức năm 2021trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo tóm tắt kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2021; Trao đổi, trả lời báo chí các nội dung có liên quan theo lĩnh vực phụ trách và thẩm định. Thành viên Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố phản hồi các thông tin có liên quan theo lĩnh vực phụ trách và thẩm định.

Qua đó, Hội nghị đã nhận được các câu hỏi của đại diện các cơ quan báo đài về các nội dung có liên quan và đã được thành viên Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố trao đổi, cung cấp thông tin, góp phần thực hiện công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính chung của Thành phố./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục