Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 32/2023

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 32/2023 (từ 07/8-11/8/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung quan trọng sau:

  1. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

- Kiểm tra ngay việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa; khẩn trương tuyển dụng biên chế giáo viên theo quy định

- Cần tiếp tục các giải pháp đồng bộ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục bất cập về nguồn nhân lực pháp chế

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Làm việc tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk

4. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ: Kiểm tra tại tỉnh Thái Nguyên

5. Bộ Tài chính: Chuyển đổi số mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp

6. Ngành thuế: Giảm 70 thủ tục hành chính

7. Một số đề xuất mới:

- Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy

- Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý Nhân dân vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

8. Hà Nội: Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số

9. Bắc Giang: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10. Bắc Ninh: Cải cách thủ tục hành chính điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

11. Hòa Bình: Bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023

12. Sơn La: Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023

13. Điện Biên: Tích cực trong cải cách hành chính

14. Quảng Nam: Sở Nội vụ tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023

15. Quảng Ngãi: Tăng tốc chuyển đổi số

16. Thừa Thiên - Huế: Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết thủ tục hành chính

17. Đồng Nai: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để nâng cao sức cạnh tranh

18. Truyền thông chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số ở nước ta hiện nay

19. Điều gì giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu chuyển đổi số?

20. Tư duy số thúc đẩy chuyển đổi số

21. Chính phủ, các bộ, ngành: Ban hành quy định mới

- Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Ngày 15/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đạon 2021 - 2025

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 4306/BGDĐT-NGCBQLGD về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.

22. Nhân sự mới các Bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết bản tin cải cách hành chính số 32: tại đây./.

 

Danh mục Danh mục