Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 29/2023

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 29/2023 (từ 24/7-28/7/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung quan trọng sau:

1. Thủ tướng Chính phủ: Đảm bảo chính sách được đưa ra là hợp lý, khả thi, hiệu quả

2. Bộ Giao thông Vận tải: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

3. Hà Nội: Miễn phí 82 thủ tục hành chính trực tuyến - Bước đột phá để xây dựng chính quyền số, xã hội số

4. Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ hội “Vàng” cho cải cách hành chính

5. Hải Dương: Huyện Gia Lộc xây dựng chính quyền thân thiện

6. Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ số hóa, tái cấu trúc quy trình điện tử các thủ tục hành chính

7. Bắc Kạn: Đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

8. Điện Biên: Đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số

9. Ninh Bình: Sở Khoa học và công nghệ đơn vị dẫn đầu công tác cải cách hành chính

10. Thanh Hóa: Bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số

11. Thành phố Hà Tĩnh: Tìm giải pháp thực hiện hiệu quả cải cách hành chính

12. Lâm Đồng: Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023

13. Bình Phước: Đua người dân lên môi trường số

14. Trà Vinh: Mô hình “Ngày thứ năm chuyển đổi số” tại Trà Cú

15. An Giang: Tiếp tục quyết liệt cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

16. Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ với việc đấu tranh phòng, chống quan lieu, tham nhũng, tiêu cực hiện nay

17. Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo ở những ngành nào?

18. “3 cái mất” và hệ lụy rất lớn từ chạy chức, chạy quyền

19. Chính phủ “Bắt đúng mạnh, kê đúng thuốc”, vấn đề là làm thế nào để doanh nghiệp không phải “lên ti vi” mà vay

20. Cán bộ, công chức: “Né tránh công việc” và “Không dám ký, gác bút cho lành”

21. Nhân sự mới các bộ, ngành, địa phương.

 

Xem chi tiết bản tin cải cách hành chính số 29: tại đây./.

Danh mục Danh mục