Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 27/2023

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 27/2023 (từ 10/7-14/7/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung quan trọng sau:

1. Thủ tướng Chính phủ: 4 ưu tiên đột phá hơn nữa về chuyển đổi số

2. Gắn sắp xếp lại cấp huyện, cấp xã với tinh giản biên chế, cải cách chính sách tiền lương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

3. Sớm triển khai quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Trả lời cử tri về tiền lương, phụ cấp, công tác cán bộ cơ sở

5. Bộ Nội vụ: Kiểm tra cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định

6. Hà Nội: Tăng phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính

7. Hà Nội: Tạo chuyển biến mạnh về chuyển đổi số tại tất cả các cấp

8. Bắc Giang: Ban hành quy trình cải tiến việc tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa các cấp

9. Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

10. Yên Bái: Tăng cường giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

11. Tuyên Quang: Cắt giảm chi phí thời gian

12. Gia Lai: Chính quyền số dẫn dắt kinh tế - xã hội phát triển

13. Khánh Hòa: Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực

14. Bình Dương: Chuyển đổi số người dân và doanh nghiệp cùng thụ hưởng

15. Bình Phước: Chuyển đổi số sức bật cho sự phát triển

16. Tiền Giang: Ngành thuế cải cách hành chính, hỗ trợ người nộp thuế

17. Nhận diện rõ hành vi tiêu cực để ngăn chặn từ gốc

18. Sau tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương thế nào?

19. Cổng dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam vẫn chưa thân thiện với người dùng?

20. Nhân sự mới các bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết bản tin cải cách hành chính số 27 tại đây./.

Danh mục Danh mục