Thông tin bổ nhiệm Thông tin bổ nhiệm

Quay lại

Ông LÊ TRƯƠNG HIỀN HÒA được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch

        Ngày 04 tháng 11 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng đã ký Quyết định số 222/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Lê Trương Hiền Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

       Ông Lê Trương Hiền Hòa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,8 kể từ ngày được bổ nhiệm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv

Danh mục Danh mục