Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Về việc điều động và bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi đã ký ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND-TC về việc điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Phùng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn đến khi có quyết định nghỉ hưu theo quy định (đính kèm).

Danh mục Danh mục