Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Về kế hoạch thu lệ phí thi, phát giấy báo dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 ban hành Thông báo số 3596/TB-HĐ về Kế hoạch thu lệ phí thi, phát giấy báo dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2023. Nội dung chủ yếu như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023 và Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023,

Hội đồng thi công chức năm 2023 thông báo kế hoạch thu lệ phí thi và phát giấy báo dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2023 cụ thể như sau:

a) Việc thu lệ phí thi và phát giấy báo dự thi

- Thời gian: Từ ngày 18/7/2023 đến ngày 21/7/2023.

- Địa điểm: Tại cơ quan, đơn vị thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Lệ phí thi: 300.000 đồng/thí sinh (theo Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

b) Lưu ý đối với thí sinh

- Trường hợp thí sinh nhờ người khác nộp lệ phí, nhận giấy báo dự thi thì người nhận thay phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác và để lại thông tin liên hệ.

- Trường hợp thí sinh làm mất giấy báo dự thi hoặc thông tin cá nhân trên giấy báo dự thi chưa chính xác, thí sinh phải liên hệ cơ quan đăng ký dự thi chậm nhất trước 05 ngày khai mạc kỳ thi để được cấp lại Giấy báo thi.

          Đề nghị các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thông báo các nội dung trên cho thí sinh dự thi công chức năm 2023./.

Xem thêm: Thông báo số 3596/TB-HĐ.

 

Danh mục Danh mục