Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 22 tháng 10 năm 2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Quyết định số 1281/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm).

Danh mục Danh mục