Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đối với ông HỒ QUANG THẮNG

Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đối với ông Hồ Quang Thắng, do nghỉ hưu theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục